Ammattilaisille Kotitalouksille
Olet FP-Tuotteiden ammattilaisille suunnatuilla sivuilla. Siirry tästä FP-Kodin sivuille.
?>

Harjulan koulu – tilanjakajilla moneen taipuvat koulutilat

Kun arkkitehti saa työpöydälleen uuden projektin, työnkuvaan sisältyy usein paljon erilaisia tehtäviä projektipäällikön ja suunnittelijan rooleissa sekä käyttäjäyhteistyössä. Osaavien kumppaneiden kanssa työskentely helpottaa suunnittelua, jossa täytyy ottaa huomioon paljon yksityiskohtia, toiveita ja määräyksiä samanaikaisesti. Harjulan koulun tilanjakoratkaisut löytyivät siksi FP-Tuotteilta.

Koulutilojen suunnittelussa mukana on usein paljon henkilökuntaa opettajista työsuojeluvaltuutettuihin asti. Näin oli myös järvenpääläisen Harjulan koulun suunnittelussa.

Se on rakennusarkkitehti Anne-Maria Naapurin, Innovarch Oy, mielestä vain hyvä asia. Naapuri on toiminut Harjulan koulun arkkitehtisuunnittelun projektipäällikkönä projektin alusta loppuun asti. Uudisrakennuksesta ja vanhan koulurakennuksen peruskorjauksesta koostuva uusi Harjulan kampus valmistui viime kesänä.

Arkkitehdin tehtävänä oli suunnitella, miten koulusta ja sen tiloista tehdään mahdollisimman monikäyttöisiä ja muunneltavia käyttäjien toiveiden mukaisesti.

“Koulun suunnittelussa otettiin huomioon tarve tilojen monikäyttöisyyteen, jakamiseen ja muunteluun, ja siksi olemme yhdessä käyttäjien kanssa tutustuneet vaihtoehtoihin ja erilaisiin ratkaisuihin”, Naapuri sanoo.

“Käyttäjäyhteistyö on todella tärkeää. Koulun henkilökunta ja oppilaat tietenkin tietävät parhaiten, millaisia ratkaisuja tiloihin tarvitaan.”

 

 

Isosta luokasta pienryhmään nopeasti

Naapuri on Innovarchilla suunnittelijana toimiessaan ehtinyt tutustua useampaan moderniin koulukohteeseen, joissa avaran ja monikäyttöisen tilan saavuttaminen on ollut keskiössä. Myös Harjulan koulussa klassinen luokkahuonejako haluttiin monien muiden tapaan jättää historiaan, mutta saavuttaa kuitenkin hyvä työrauha ja opetustilanteiden vaihtelun mukaan muunneltava tilanjako.

Tavoitteena oli rakentaa kokonaisuus, jossa olisi mahdollista koota iso joukko oppilaita samaan tilaan ja taas jakautua pienempiin opiskeluryhmiin. Tilojen välisen ääneneristävyyden aste määritettiin yhteistyössä akustiikkasuunnittelijan kanssa huomioon ottaen tilojen erilaiset käyttötarkoitukset ja tästä aiheutuvat erilaiset vaatimukset ääneneristävyydelle.

Oppilaat on jaettu Harjulan koulussa kolmeen soluun, joissa kaikissa on oppilaita luokka-asteilta 1-6. Solut ovat ikään kuin omia pieniä koulujaan. Lisäksi koulussa toimivat esiopetusryhmät, neljän ryhmän päiväkoti ja tiloja käytetään myös kuntalaisten iltakäytössä ja harrastustoiminnassa.

Suunnittelussa oli tärkeää huomioida, että tilojen käyttö vaihtelee näiden “pienien koulujen -solujen”, opetusryhmien ja rajatumpien pienryhmien välillä päivittäin.

“Koska tilojen nopea ja helppo muuntelu päivän mittaan oli olennaista, päädyimme suunnittelemaan tilat erilaisia tilanjakajia hyödyntäen. Ne mahdollistavat sen, että käytettävissä on avaraa tilaa, johon mahtuvat koko solun oppilaat kerrallaan, mutta josta pienemmät luokkatilat saadaan rajattua helposti ja nopeasti”, Naapuri kertoo.

 

 

Sopivimmat ratkaisut erilaisiin tarkoituksiin ja tiloihin

FP-Tuotteet on ollut tilanjakajien toimittajana Naapurin suunnittelukohteissa useaan otteeseen. Siksi suunnittelun apuna oli alusta lähtien aiemmista kohteista saatu kokemus tuttujen Tilantekijöiden tarjoamista vaihtoehdoista.

“Toki urakoitsija viime kädessä päättää ja kilpailuttaa toimittajat, mutta tässä tapauksessa FP-Tuotteiden tilanjakajat saatiin kohteeseen suunnitelmien mukaisesti”, Naapuri kertoo.

Arkkitehtuurin ja akustiikkasuunnittelun yhteistyön tuloksena Harjulan kouluun valikoitui FP-Phonic-taiteovia, huopapintaisia paljeovia ja siirtoseiniä erilaisiin tilojen jakamisen tarpeisiin. Lisäksi keittiön ruuanjakelutilaan asennettiin FP-Tuotteiden rullaimet.

“FP-Tuotteilta tarvittiin suunnitteluapua varsinkin kolmeen suuntaan avautuvan näyttämön siirtoseinien suunnittelussa. Saimme ehdotuksia ja suunnitelmia esimerkiksi asemointiin ja kiskojen sijoittamiseen”, Naapuri sanoo.

Kohde oli siitä erityinen, että uudisrakennuksen lisäksi peruskorjattiin viereinen, vuonna 1930 rakennettu, suojeltu koulurakennus. Myös vanhassa rakennuksessa käytettiin paljeovia monipuolistamaan tilojen käyttömahdollisuuksia.

 


Tutustu tuotteisiin:

Taite- ja paljeovet
Siirto- ja taittoseinät
Rullain- ja turvatuotteet